بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘عقيده’

گفتار های کوتاه

۲۳ آذر ۱۳۸۹
 • بشری که حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد، موجودی زنده به شمار نمی رود.((شارل دو مونتسکیو))
 • زن و شوهر یک سال بعد از ازدواج به زیبایی صورت یکدیگر فکر نمی کنند، بلکه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم می شوند.((اسمایلز))
 • انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.((جان اشتاین بک))
 • بد گمانی در افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می کند.((فرانسیس بیکن))
 • به زودی روزگار انتقاد و عیب جویی به پایان می رسد و به وسیله پیشرفت تمدن، آزادی اندیشه به تمام معنی در جهان حکمفرما می شود و همه کس می تواند به دلخواه خود راجع به فلسفه وجود بیاندیشد.((گوته))
 • به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.((آلبرت انیشتین))
 • مدیران اثر بخش در زمان حال زندگی می کنند اما همیشه به فکر آینده هستند.((ال هیز))
 • بگذارید هر کس بر مبنای باور، فکر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت کند، نه اینکه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو کند.((دیل کارنگی))
 • هرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، چگونه باید عزا بگیری.((نادر ابراهیمی))
 • آنکه به فکر فردا نیست، به غم فردا گرفتار خواهد شد.((کنفوسیوس))
 • در بین تمامی مردم تنها عقل است که عادلانه تقسیم شده، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند.((دکارت))
 • کسی که تنها به فکر سیر کردن شکم است، عقل را گرسنه گذاشته است.((مثل چینی))
 • تمام سرمایه فکری و دانش باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد، وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعی اندوه بار در صحرا و ریگزارها فرو می رود.((موریس مترلینگ))
 • دقایقی را که به عیب جویی دیگران می گذرانیم، اگر صرف اندیشیدن به عیبهای خود کنیم، فایده های زیادی می بریم که کوچکترین آن خودشناسی است.((؟))
 • به یاد آورید که طرف شما صد برابر بیشتر به فکر گمانها و آرزوهای خود می باشد تا اندیشه و گمانهای شما.((دیل کارنگی))
 • همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و زمانی که در جامعه هستیم مراقب زبان خود.((مادام داستال))
 • دو کلمه آری و نه که تلفظ شان آسان است، کلماتی هستند که برای ادای آنها اندیشه و مطالعه فراوان لازم است.((پتیاگور))
 • مانند عده کمی از مردم فکر کن و مانند بیشتر مردم سخن بگو.((؟))
 • نگذارید زبان شما از افکارتان جلوتر برود.((شیلون))
 • تصور می کنم که اگر هر کس تنها یک ربع ساعت به فکر زندگی خویش باشد و بیاندیشد که آن را اصلاح کند، هر ماه زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد.((فرانسوا ولتر))
Like :)
2

ایمیل های ماندگار ,